ΦΥΣΙΚΗ

Από τον Μικρόκοσμο στον Μακρόκοσμο

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ:

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ο ΝΕΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μέτρηση απόστασης: http://photodentro.edu.gr/jspui/handle/8521/3481?locale=el

Μέτρηση διαστάσεων για κατασκευή μακέτας:http://photodentro.edu.gr/jspui/handle/8521/1227?locale=el

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διάστημα και μετατόπιση

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση

Συνισταμένη δύο δυνάμεων 

Ανάλυση δύναμης σε δύο συνιστώσες

Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα

Τρίτος Νόμος του Νεύτωνα 

.
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Κίνηση φορτίου σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο

Νόμος της Επαγωγής (Faraday)

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Νόμος Coulomb

Ένταση και Δυναμικό Ηλεκτρικού Πεδίου

Αντίσταση αγωγού

Σύνδεση αντιστατών

Νόμος του Joule

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

  1. Απλή αρμονική ταλάντωση
  2. Aπλή αρμονική ταλάντωση

Ελατήρια

Ηλεκτρικές ταλαντώσεις

  1. Εξαναγκασμένη ταλάντωση – Συντονισμός
  2. Εξαναγκασμένη ταλάντωση – Συντονισμός

Προσομοιώσεις από τον Ηλία Σιτσανλή

Για περισσότερα από Colorado πατήστε   ΕΔΩ

Στα Ελληνικά από Colorado πατήστε  ΕΔΩ

ΠΑΙΞΕ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Πειραματικές δραστηριότητες για την Β΄Γυμνασίου

α) Μέτρηση μήκους, εμβαδού, όγκου (1)

β) Μέτρηση βάρους, μάζας και πυκνότητας (2)

Φύλλα εργασίας για μέτρηση μάζας, όγκου, πυκνότητας με εικονικά εργαστήρια:

1. Φύλλο εργασίας για την εφαρμογή της σελίδας του ψηφιακού σχολείου (on line) – Διαλύματα

2. Φύλλο εργασίας για Πυκνότητα – Διαλύματα

3. Φύλλο εργασίας για Πειράματα μηχανικής στερών σωμάτων – Διαλύματα

4. Φύλλο εργασίας για Gizmo (online) – Διαλύματα

γ) Μελέτη της ευθύγραμμης Επιταχυνόμενης Κίνησης (4)

δ) Νόμος του Hooke (7)

ε) Άνωση – Αρχή του Αρχιμήδη (9)

στ) Βαθμονόμηση θερμομέτρου (10) Φύλλο Εργασίας

ζ) Βρασμός (12) Φύλλο Εργασίας

Το θερμόμετρο:http://photodentro.edu.gr/jspui/handle/8521/3618?locale=el

Μέτρηση θερμοκρασίας:http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D108/558/3667,15916/extras/mtpd_st03_temperature/kef6_3_temperature_measurements.swf

Διάγραμμα θερμοκρασίας –χρόνου κατά τη διάρκεια θέρμανσης νερο:http://photodentro.edu.gr/jspui/handle/8521/1566?locale=el

Πειραματικές δραστηριότητες για την Γ΄Γυμνασίου

α) Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις (1)

β) Ο Νόμος του Ohm (2)

γ) Σύνδεση αντιστατών σε σειρά (4)

δ) Παράλληλη σύνδεση αντιστατών (5)

ε) Διακοπή και βραχυκύκλωμα (6)

στ) Πειραματικός έλεγχος των νόμων του απλού εκκρεμούς (7), ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ,   ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ ΣΤΟ EXCEL

ζ) Μελέτη κυμάτων   από τον εργαστηρικό οδηγό (9.1) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΦύλλο εργασίας

η) Διάθλαση (12)

θ) Συγκλίνοντες φακοί (13) ΦΑΚΟΙ

Πειραματικές δραστηριότητες για την Α΄Λυκείου

α) Μέτρηση μήκους, χρόνου, μάζας και δύναμης (1)

β) Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης (2α)

γ) Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση του σώματος. (9)

δ) Eνεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος με πηγή και Ωμικό καταναλωτή και Κινητήρα (2)

ε) Μελέτη χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωμικού καταναλωτή (3)

στ) Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος με πηγή και Ωμικό καταναλωτή

Πειραματικές δραστηριότητες για την Β΄Λυκείου

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α)Eνεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος με πηγή και Ωμικό καταναλωτή και Κινητήρα (2)

β) Μελέτη χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωμικού καταναλωτή (3)

γ) Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς(5)

δ) ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ με φωτοπυλες

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Οριζόντια βολή Εναλλακτική πρόταση από Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών.

Προσομοίωση για οριζόντια βολή από το phet colorado.

α) NOMOI AEΡΙΩΝ (1)

β) Γνωριμία με τον παλμογράφο– Πειρ. 1 : Επίδειξη φαινομένου επαγωγής (6.1) Φαινόμενο επαγωγής με τη χρήση του Μultilog ή την κλασική μέθοδο.

Πειραματικές δραστηριότητες για την Γ΄Λυκείου

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ-ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ (1) .Προσομοίωση.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

α) Απλή αρμονική ταλάντωση με τη χρήση του Μultilog (όπου υπάρχει)

β) Προσδιορισμός της ροπής αδράνειας κυλίνδρου που κυλίεται σε κεκλιμένο επίπεδο πολλαπλών χρήσεων. (4)

γ) Υπολογισμός του συντελεστή ιξώδους.

δ) Δραστηριότητα για το ιξώδες

ε) ΣΤΑΣΙΜΑ ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ KUNDT

Advertisement
Αρέσει σε %d bloggers: