ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-BIOLOGY IN HIGHSCHOOLΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Προτεινόμενα SITES του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη Β΄ τάξη του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και τη Γ΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου 2015-2016.

ΧΡΗΣΙΜΑ SITES ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κεφάλαιo 1:

Δομή DNA

Τι είναι το χρωμόσωμα
Οργανίδια του Ευκαρυωτικού κυττάρου

Πείραμα των Meselson-Stahl
Πως παράγουν ενέργεια τα μιτοχόνδρια

Η ζωή στο εσωτερικό του κυττάρου

Κυτταρικός κύκλος
Μίτωση(1)
Μίτωση (2) 
Μίτωση (3)
Κυτταρική διαίρεση
Μείωση (1)
Μείωση (2)
Μείωση (3)
Μίτωση – Μείωση (1)
Μίτωση – Μείωση (3D)

H κυτταρική διαίρεση της μείωσης και της μίτωσης
Το ανθρώπινο γονιδίωμα
Το κύτταρο
Ταξιδεύοντας στο εσωτερικό ενός φύλου

Φωτοσύνθεση

Φωτοσύνθεση

Φωτοσύνθεση

Cell size

Cell size and scale

Κεφάλαιο 2:

Αντιγραφή DNA 1
Αντιγραφή DNA 2
Αντιγραφή κυκλικού DNA
Αντιγραφή γραμμικού DNA
Αντιγραφή (2 – basic)
Αντιγραφή (3 – advanced)

Η αντιγραφή στον ιό του απλού έρπητα
Τι ποσοστό του DNA κωδικοποιεί πρωτεΐνες;
Μεταγραφή (DNA TO mRNA)
Μεταγραφή (2 – basic)
Μεταγραφή (3 – advanced)
Από το DNA στην πρωτεΐνη
Μετάφραση (2)
Μετάφραση (3 – basic) mRNA
Μετάφραση (4 – advanced) mRNA
Μεταγραφή-Ωρίμανση-Μετάφραση (κύκλος ζωής ενός mRNA)

Τροποποίηση πρωτεΐνης (Golgi)

Διακίνηση πρωτεϊνών

Μεταφορά πρωτεϊνών (μιτοχόνδρια)

Κύκλος ζωής μιας πρωτεΐνης

Μετάφραση

Βασικά στοιχεία έκφρασης γονιδίων

Μεταφορά Πρωτεϊνών

Πολυριβοσώματα

Σχηματισμός πεπτιδικού δεσμού
Μετάφραση – Πολύσωμα
Το οπερόνιο της λακτόζης
Το οπερόνιο της λακτόζης 

Κεφάλαιο 4:

Περιοριστικές ενδονουκλεάσες (1)
Περιοριστικές ενδονουκλεάσες (2)
Πλασμίδια
Κλωνοποίηση DNA (plasmid cloning)
Κατασκευή DNA βιβλιοθήκης

cDNA
PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (1)
PCR (2)
PCR (3)

Κεφάλαιο 5:

Μείωση και αλληλόμορφα

Μείωση

Μείωση  – φυτά και ζώα

Μίτωση

Πειράματα του Mendel

Πειράματα του Mendel
Νόμος του Mendel 

Από το γενότυπο στο φαινότυπο
Αλληλόμορφα γονίδια – γονότυπος και φαινότυπος 
Analyzing a Cross: A Solved Problem

X-Linked Disorders, sex chromosomes, Punnett square

Κεφάλαιο 6:

Μεταλλάξεις

Διαδικασίες επιδιόρθωσης του DNA μετά από βλάβη

Ερυθρά αιμοσφαίρια και αναιμία
Δρεπανοκυτταρική αναιμία (1)

Δρεπανοκυτταρική αναιμία (2)

Δρεπανοκυτταρική αναιμία (3)

Καρκίνος

Κεφάλαιο 7:

Πολλαπλασιασμός βακτηρίων (4 φάσεις ανάπτυξης κλειστής καλλιέργειας)
Life Cycle of HIV, a Retrovirus

Influenza Virus Entry into a Cell

Κύκλος αναπαραγωγής των κορωνοϊών

Πώς αλληλουχείται το ανθρώπινο γονιδίωμα

Κεφάλαιο 8:

 Μονοκλωνικά αντισώματα (κατασκευή υβριδωμάτων)
Τεστ εγκυμοσύνης (με μονοκλωνικά αντισώματα)
Γονιδιακή θεραπεία – υποσχέσεις και κίνδυνοι

Απομόνωση και Έλεγχος Αντιβιοτικών

Διαδικασία Ράβδωσης πλάκας

Διαβήτης τύπου 1 και τύπου 2

 Κεφάλαιο 9:

 Πώς φτιάχνουμε ένα γενετικά τροποποιημένο φυτό 1

Πώς φτιάχνουμε ένα γενετικά τροποποιημένο φυτό 2
Το πρόγραμμα του ανθρώπινου γονιδιώματος (HGPS-public project)
Το πρόγραμμα του ανθρώπινου γονιδιώματος (HGPS-private project)
Ανθρώπινα βλαστοκύτταρα (1)
Ανθρώπινα βλαστοκύτταρα (2)
in vitro γονιμοποίηση
Agrobacterium Mechanism
Μικροέγχυση
Μικροέγχυση (somatic cell transfer)
Μικροέγχυση (Pronucleus microinjection)

Κεφάλαια 10:

 Ζύμωση

Ένζυμα

Δράση των ενζύμων

Δράση των ενζύμων

Δράση των ενζύμων

Δράση των ενζύμων

Διάφορα:

Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης

Πώς λειτουργεί η πίεση του αίματος

Υποδοχείς του δέρματος

Οπτικά μονοπάτια στον ανθρώπινο εγκέφαλο

Ροή αίματος μέσω της ανθρώπινης καρδιάς

Αιμόσταση: Έλεγχος αιμορραγίας, πήξης και θρόμβωσης

Το πλασμώδιο της ελονοσίας

Κύκλος ζωής της ελονοσίας

ΧΡΗΣΙΜΑ SITES ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Cell size and scale

Ομοιόσταση

Ομοιόσταση
Το δέρμα

Δέρμα, μαλλιά και νύχια στον άνθρωπο
Υποδοχείς του δέρματος (π.χ. θερμοϋποδοχείς)
Φλεγμονή

Φλεγμονή

Φλεγμονή (φλεγμονώδης αντίδραση)

Φλεγμονή (φλεγμονώδης αντίδραση)

Βακτήρια (πολλαπλασιασμός)
Αμοιβάδα (κίνηση) 1
Αμοιβάδα (κίνηση) 2
Paramecium
Βακτήρια
Το αίμα

Το αίμα

Γιατί έχουν σημασία οι ομάδες αίματος
Φαγοκυττάρωση
Φαγοκυττάρωση (αμοιβάδα-Paramecium)
Δομή αντισώματος
Δράση αντισωμάτων

Χυμική ανοσία
Δομή HIV
ΗIV και AIDS
Κύκλος ζωής του HIV (ρετροϊός)
Πολλαπλασιασμός ρετροϊού
Είσοδος του ιού της γρίπης στα κύτταρα (influenza virus)
COVID-19

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Ο κύκλος του άνθρακα

Ο κύκλος του άνθρακα

Ο κύκλος του φωσφόρου

Ο κύκλος του θείου

Η οξίνιση μεταβάλλει τη χημεία και την ασβεστοποίηση του ωκεανού

Φυσική επιλογή

Φυσική Επιλογή

Τι είναι η Φυσική Επιλογή

Παραδείγματα φυσικής επιλογής

Εξέλιξη η μεγάλη εικόνα

Εξέλιξη σε δράση

Το δένδρο της ζωής (στα φυτά – εξέλιξη)
Ανοσοβιολογικό σύστημα

Ανοσοβιολογικό σύστημα

Ανοσολογία στο δέρμα

Πόλεμοι ανοσολογίας: Μονοκλωνικά αντισώματα

Ανοσοβιολογική απόκριση σε καρκινικά κύτταρα

ΧΡΗΣΙΜΑ SITES ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η επιστημονική μέθοδος
Μεγέθη (πόσο μεγάλο είναι?…)
Cell size and scale

Κύτταρο (τυπικό)
Φυτικό και ζωικό κύτταρο
Κυτταρική δομή

Περιήγηση στο κύτταρο

Εξέλιξη των οργανιδίων του κυττάρου

ZOOMing (στο DNA)

Πρωτεΐνες
Αναδίπλωση πρωτεΐνης
Επίπεδα οργάνωσης μιας πρωτεΐνης
Μετουσίωση πρωτεϊνών
Κύκλος ζωής μιας πρωτεΐνης
Σύμπλεγμα Golgi

Διάχυση και ώσμωση

Διάχυση και ώσμωση

Διάχυση, Όσμωση και Διάλυση

Κυτταρική αναπνοή
Φωτοσύνθεση

Δομή της μεμβράνης του κυττάρου – Ενεργητική και παθητική μεταφορά

Πήξη του αίματος

ΧΡΗΣΙΜΑ SITES ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κεφάλαιο 9: Νευρικό σύστημα

Το νευρικό σύστημα

Ο εγκέφαλος

Κεφάλαιο 10: Αισθητήρια όργανα – Αισθήσεις
3D Human ear

Κεφάλαιο 12: Αναπαραγωγή
Reproduction humaine
L’Odyssee de la vie

The miracle of life
Photographer Lennart Nillson
The miracle of life (part 1)
The miracle of life (part 2)
The miracle of life (part 3)
The miracle of life (part 4)
The miracle of life (part 5)

ΧΡΗΣΙΜΑ SITES ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

How cells obtain energy
Κυτταρική αναπνοή
Κυτταρική αναπνοή

Γλυκόλυση
Γλυκόλυση

Γλυκόλυση
Ο κύκλος της Γλυκόλυσης
Ζύμωση
Κύκλος του κιτρικού οξέος
ETC & Chemiosmosis
Φωτοσύνθεση  

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

1. Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων σελ. 14

2. Μικροσκοπική παρατήρηση ζωικών κυττάρων σελ. 16

3. Η σημασία του φωτός για τη φωτοσύνθεση σελ. 19-20

4. Η μεταφορά ουσιών στα φυτά σελ. 21-22

5. Ανίχνευση λιπών, πρωτεϊνών, σακχάρων και αμύλου σε τρόφιμα σελ. 31-33

B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Καταγραφή πληθυσμού σε Οικοσύστημα

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. Παρατήρηση φυτικών και  ζωικών ιστών σελ.15-17

2. Παρατήρηση πρωτοζώων σελ. 19

3. Χρωμοσωμάτων σελ. 41-42

4. Επέμβαση της τύχης στη δημιουργία γαμετών σελ.47-49

5. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕЇΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΛΥΚΕΙΟΥ

1.μικροσκοπική παρατήρηση πυρήνων μετά από ειδική χρώση (β΄Λυκειου γενικης παιδείας).

2. μικροσκοπική παρατήρηση στομάτων φύλλων, καταφρακτικών κυττάρων και χλωροπλαστών (β΄Λυκειου γενικης παιδείας).

3. μετουσίωση των πρωτεϊνών

4. δράση ενζύμων 1 (β΄Λυκειου γενικης παιδείας).

5. μικροσκοπική παρατήρηση μονίμου παρασκευάσματος αίματος, (όρχεος-ωοθήκης)

6. μικροσκοπική παρατήρηση βακτηρίων σε καλλιέργεια ή σε μόνιμο παρασκεύασμα

(Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).

7. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕЇΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

8.Κυτταρογενετική:    PREZI Kαρυότυπος  Καρυότυπος ppt  ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΑνάλυση καρυοτύπου σε συνδυασμό με τη μικροσκοπική παρατήρηση μονίμου παρασκευάσματος ανθρώπινου χρωμοσώματος.(Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ).

9. Επιπτώσεις ρυπαντών στη ζωή των κυττάρων

10. ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ 2

11. Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα μιας ενζυμικής αντίδρασης

Advertisement
Αρέσει σε %d bloggers: