ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Επιπτώσεις των ρυπαντών στη ζωή των κυττάρωνΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-BIOLOGY IN HIGHSCHOOLΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

Προτεινόμενα SITES του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη Β΄ τάξη του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και τη Γ΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου 2015-2016.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΧΡΗΣΙΜΑ SITES ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κεφάλαιo 1o:
Πείραμα Hershey and Chase
Πείραμα Hershey and Chase
Δομή DNA
Πείραμα των Meselson-Stahl
ZOOMing (στο DNA)
Κυτταρικός κύκλος
Μίτωση(1)
Μίτωση (2)
Μίτωση (3)
Μίτωση (4)
Μίτωση (4)
Κυτταρική διαίρεση
Μείωση (1)
Μείωση (2)
Μείωση (3)
Μείωση (4)
Μίτωση – Μείωση (1)
Μίτωση – Μείωση (2)
Το ανθρώπινο γονιδίωμα
Ευκαρυωτικά κύτταρα vs βακτήρια
Cell size and scale

Κεφάλαιο 2ο:
Αντιγραφή DNA – Συνεχής – Ασυνεχής σύνθεση (1)
Αντιγραφή DNA – Συνεχής -Ασυνεχής σύνθεση (2)
Αντιγραφή κυκλικού DNA
Αντιγραφή γραμμικού DNA
Αντιγραφή (2 – basic)
Αντιγραφή (3 – advanced)
Τι ποσοστό του DNA κωδικοποιεί πρωτεΐνες;
Μεταγραφή
Μεταγραφή (2 – basic)
Μεταγραφή (3 – advanced)
Ωρίμανση πρόδρομου RNA (1)
Ωρίμανση πρόδρομου RNA (2)
Μετάφραση (1)
Μετάφραση (2)
Μετάφραση (3 – basic)
Μετάφραση (4 – advanced)
Μεταγραφή-Ωρίμανση-Μετάφραση (κύκλος ζωής ενός mRNA)
Σχηματισμός πεπτιδικού δεσμού
Μετάφραση – Πολύσωμα
Οπερόνιο της λακτόζης (1)
Οπερόνιο της λακτόζης (2)
Μετάλλαξη στο οπερόνιο της λακτόζης (1)
Μετάλλαξη στο οπερόνιο της λακτόζης (2)
Γονιδιακή ρύθμιση στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς
Πρωτεϊνοσύνθεση                                                                                                                                                                               Πρωτεϊνοσύνθεση                                                                                                                               http://www.biostudio.com/a_sitemap.htm

Κεφάλαιο 4ο:
Περιοριστικές ενδονουκλεάσες (1)
Περιοριστικές ενδονουκλεάσες (2)
Πλασμίδια
Κλωνοποίηση DNA (plasmid cloning)
Γονιδιωματική βιβλιοθήκη
cDNA
PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (1)
PCR (2)
PCR (3)

Κεφάλαια 5, 6:
Κληρονομικότητα
Μείωση και αλληλόμορφα
Πειράματα του Mendel
Από το γενότυπο στο φαινότυπο
Αλληλόμορφα γονίδια – ομόζυγος γονότυπος (1)
Αλληλόμορφα γονίδια – ομόζυγος γονότυπος (2)
Αλληλόμορφα γονίδια – ομόζυγος γονότυπος (3)
Αλληλόμορφα γονίδια – ετερόζυγος γονότυπος
Πρόωρη λήξη (γονιδιακή μετάλλαξη)
Ερυθρά αιμοσφαίρια και αναιμία
Δρεπανοκυτταρική αναιμία (1)
Δρεπανοκυτταρική αναιμία (2)
Γονιδιακή μετάλλαξη σε tRNA
Μετάλλαξη στο οπερόνιο της λακτόζης (1)
Μετάλλαξη στο οπερόνιο της λακτόζης (2)
Μη διαχωρισμός ομόλογων χρωμοσωμάτων (σφάλμα στην 1η μειωτική διαίρεση)
Μη διαχωρισμός αδερφών χρωματίδων (σφάλμα στη 2η μειωτική διαίρεση)
Καρυότυπος και χρωμοσωμικές ανωμαλίες αριθμού
Σφάλματα κατά τη μειωτική διαίρεση
Αναστροφή (χρωμοσωμική ανωμαλία δομής)
Χρωμοσώματα με αναστροφή-μείωση
Αμοιβαία μετατόπιση (χρωμοσωμική ανωμαλία δομής)
Χρωμοσώματα με αμοιβαία μετατόπιση-μείωση
Γαμέτες με χρωμοσωμικές ανωμαλίες (ατόμου με αμοιβαία μετατόπιση)
Άμνιοπαρακέντηση (Amniocentesis)
Αμνιοπαρακέντηση – υπέρηχος
Λήψη χοριακών λεχνών (CVS-Chorionic Villus Sampling)

Κεφάλαια 7, 8, 9:
Πολλαπλασιασμός βακτηρίων (4 φάσεις ανάπτυξης κλειστής καλλιέργειας)
Μονοκλωνικά αντισώματα (κατασκευή υβριδωμάτων)
Τεστ εγκυμοσύνης (με μονοκλωνικά αντισώματα)
Διαγονιδιακά φυτά
Το ανθρώπινο γονιδίωμα
Το πρόγραμμα του ανθρώπινου γονιδιώματος (HGPS-public project)
Το πρόγραμμα του ανθρώπινου γονιδιώματος (HGPS-private project)
Ανθρώπινα βλαστοκύτταρα (1)
Ανθρώπινα βλαστοκύτταρα (2)
in vitro γονιμοποίηση
Agrobacterium Mechanism
Μικροέγχυση
Μικροέγχυση (somatic cell transfer)
Μικροέγχυση (Pronucleus microinjection)

ΧΡΗΣΙΜΑ SITES ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Cell size and scale
Ομοιόσταση
Υποδοχείς του δέρματος (π.χ. θερμοϋποδοχείς)
Φλεγμονή (φλεγμονώδης αντίδραση)
Βακτήρια (πολλαπλασιασμός)
Αμοιβάδα (κίνηση) 1
Αμοιβάδα (κίνηση) 2
Αμοιβάδα (κίνηση) 3
Paramecium
Βακτήρια
Το αίμα
Φαγοκυττάρωση
Φαγοκυττάρωση (το φαγοκύτταρο κυνηγά ένα βακτήριο!)
Φαγοκυττάρωση (αμοιβάδα-Paramecium)
Μετακίνηση ουδετερόφιλου στην περιοχή της μόλυνσης
Φλεγμονή
Δομή αντισώματος (ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες)
Δράση αντισωμάτων
Ανοσοβιολογικό σύστημα
Χυμική ανοσία
Ανοσοβιολογική απόκριση σε καρκινικά κύτταρα
Δομή HIV
Η1Ν1 (ιός)
HIV (ιός)
Κύκλος ζωής του HIV (ρετροϊός)
Πολλαπλασιασμός ρετροϊού
Είσοδος του ιού της γρίπης στα κύτταρα (influenza virus)
Ο κύκλος του άνθρακα
Ο κύκλος του άνθρακα (2)
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Εξέλιξη
Το δένδρο της ζωής (εξέλιξη)
Φυλογενετικά δένδρα
Ανοσολογία

ΧΡΗΣΙΜΑ SITES ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η επιστημονική μέθοδος
Μεγέθη (πόσο μεγάλο είναι?…)
Cell size and scale
ZOOMing (στο DNA)
Ιδιότητες του νερού
Πρωτεΐνες
Κύκλος ζωής μιας πρωτεΐνης
Αναδίπλωση πρωτεΐνης
Επίπεδα οργάνωσης μιας πρωτεΐνης
Μετουσίωση πρωτεϊνών
Κύκλος ζωής μιας πρωτεΐνης
Harvard Cell Animation
Διάχυση και ώσμωση
Διάχυση και ώσμωση
Κύτταρο (τυπικό)
Φυτικό και ζωικό κύτταρο
Στο εσωτερικό του κυττάρου
Μεταφορά πρωτεΐνης από το σύμπλεγμα golgi σε ένα οργανίδιο
Έκκριση πρωτεϊνών
Εξέλιξη των οργανιδίων του κυττάρου
Ενέργεια και ένζυμα
Δράση των ενζύμων
Κυτταρική αναπνοή
Φωτοσύνθεση

ΧΡΗΣΙΜΑ SITES ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κεφάλαιο 9: Νευρικό σύστημα
Δυναμικό ηρεμίας – Νευρική ώση – Ανατομία Εγκεφάλου

Κεφάλαιο 10: Αισθητήρια όργανα – Αισήσεις
3D Human ear

Κεφάλαιο 12: Αναπαραγωγή
Reproduction humaine (part 1)
Reproduction humaine (part 2)
Reproduction humaine (part 3)
Reproduction humaine (part 4)
L’Odyssee de la vie

The miracle of life
Photographer Lennart Nillson
The miracle of life (part 1)
The miracle of life (part 2)
The miracle of life (part 3)
The miracle of life (part 4)
The miracle of life (part 5)

ΧΡΗΣΙΜΑ SITES ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

How cells obtain energy
Γλυκόλυση
Γλυκόλυση (2)
Γλυκόλυση (globby the glycolytic gunk)
Ζύμωση
Κύκλος του κιτρικού οξέος
ETC & Chemiosmosis
Κυτταρική αναπνοή
Κυτταρική αναπνοή
Φωτοσύνθεση

SITES ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Craig Venter: On the verge of creating synthetic life
Bang Goes the Theory: Craig Venter Interview
Craig Venter: A voyage of DNA, genes and the sea
Richard Dawkins on our «queer» universe
Aubrey de Grey: Why we age and how we can avoid it
«DNA and the Brain» – Dr. James Watson speaks at Google
Dan Dennett: Can we know our own minds?
“Περίεργες ιώσεις”

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

1. Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων σελ. 14

2. Μικροσκοπική παρατήρηση ζωικών κυττάρων σελ. 16

3. Η σημασία του φωτός για τη φωτοσύνθεση σελ. 19-20

4. Η μεταφορά ουσιών στα φυτά σελ. 21-22

5. Ανίχνευση λιπών, πρωτεϊνών, σακχάρων και αμύλου σε τρόφιμα σελ. 31-33

B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Καταγραφή πληθυσμού σε Οικοσύστημα

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. Παρατήρηση φυτικών και  ζωικών ιστών σελ.15-17

2. Παρατήρηση πρωτοζώων σελ. 19

3. Χρωμοσωμάτων σελ. 41-42

4. Επέμβαση της τύχης στη δημιουργία γαμετών σελ.47-49

5. Απομόνωση νουκλεΐκων οξέων

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΛΥΚΕΙΟΥ

1.μικροσκοπική παρατήρηση πυρήνων μετά από ειδική χρώση (β΄Λυκειου γενικης παιδείας).

2. μικροσκοπική παρατήρηση στομάτων φύλλων, καταφρακτικών κυττάρων και χλωροπλαστών (β΄Λυκειου γενικης παιδείας).

3. μετουσίωση των πρωτεϊνών

4. δράση ενζύμων 1 (β΄Λυκειου γενικης παιδείας).

5. μικροσκοπική παρατήρηση μονίμου παρασκευάσματος αίματος, (όρχεος-ωοθήκης)

6. μικροσκοπική παρατήρηση βακτηρίων σε καλλιέργεια ή σε μόνιμο παρασκεύασμα

(Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).

7. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕЇΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

8.Κυτταρογενετική:    PREZI Kαρυότυπος  Καρυότυπος ppt  ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΑνάλυση καρυοτύπου σε συνδυασμό με τη μικροσκοπική παρατήρηση μονίμου παρασκευάσματος ανθρώπινου χρωμοσώματος.(Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ).

9. Επιπτώσεις των ρυπαντών στη ζωή των κυττάρων

10. ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ 2

11. Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα μιας ενζυμικής αντίδρασης

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: